Policy

Företagets policy:
Vi välkomnar endast seriösa kunder

Vi erbjuder er:

  • Mycket god och seriöst service
  • Bra resultat ger nöjda kunder vilket också ger den bästa marknadsföringen
  • Flexibilitet
  • Punktlighet
  • Fokus på ett jobb i taget
  • Miljömedvetenhed, byggspillshantering, sortering ingår i priset
  • Rotavdrag